Antywindykacja – nie taki dług straszny jak go malują

Antywindykacja – nie taki dług straszny jak go malują

Czym są postępowania antywindykacyjne

Wiele się słyszy o kredytach chwilówkach. Znaczna ilość osób posiada na swoim koncie zobowiązania pożyczkowe. Zobowiązania finansowe niejednemu spędzają sen z powiek.

Pomoc finansowa w formie powszechnie reklamowanych pożyczek czy kredytów niejednokrotnie ułatwia życie. Pożyczki pozwalają na zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb. Niemniej, poza korzyściami, zobowiązania te rodzą obowiązek terminowej spłaty zadłużenia. Uchybienie terminowi może wiązać się z wszczęciem nieprzyjemniej procedury windykacyjnej.

Osoby, które mają problem z płynnością spłaty zaciągniętych zobowiązań mogą skorzystać z postępowania antywindykacyjnego. Pozwoli ono na zaznajomienie się ze swoimi prawami. Umożliwi również podjęcie odpowiednich działań  przeciwko, często nękającym, firmom windykacyjnym i nie tylko.

Mimo że często sytuacja wydaje się bez wyjścia, należy pamiętać, że zawsze znajdzie się rozwiązanie.

Wyjaśniając, postępowania antywindykacyjne mają na celu poprawę sytuacji finansowej zadłużonego w stosunku do wierzycieli. Dodatkowo ich celem jest poszanowanie praw dłużników w procesie egzekucji komorniczej oraz szeroko pojmowanej windykacji.

Trochę informacji o procedurach antywindykacyjnych

Procedury antywindykacyjne są o tyle istotne, że osoby mające problemy ze spłatą swoich zobowiązań często nie mają świadomości, że podejmowane wobec nich działania są niezgodne z prawem. Podejmowane działania windykacyjne często bazują na niewiedzy pożyczkobiorcy. Zdarza się, że już same umowy pożyczek zawierają klauzule niezgodne z prawem. Postępowania antywindykacyjne skupione są zatem, w szczególności, na dbaniu o to, by odpowiednie środki prawne były składane terminowo oraz monitorowaniu działalności organów egzekucyjnych i odpowiednim reagowaniu na wszelkie nadużycia.

W skrócie, antywindykacja to proces „oddłużania” osób prywatnych, a dzięki specjalistycznej pomocy prawnej możliwe staje się relatywnie szybkie zakończenie zobowiązań finansowych.

Radca prawny Słupca pomoże w wybraniu odpowiedniej ścieżki „oddłużenia”, np. poprzez rozłożenie zadłużenia na raty, częściowe bądź całkowite umorzenie odsetek, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, itd. W przypadku odpowiednio wczesnego zgłoszenia, złoży sprzeciw od nakazu zapłaty, co umożliwi obronę praw już na etapie postępowania sądowego.

Ugoda z firmą windykacyjną – skutki prawne

Warto zapamiętać, że każda ugoda, którą dłużnik zawrze z firmą windykacyjną nabiera mocy prawnej. W związku z tym przed jej podpisaniem rozsądnie jest zasięgnąć wiedzy u radcy prawnego Słupca, by sprawdzić, że zapisy w niej zawarte faktycznie są korzystne.

Rozwiązanie problemu

Oferując pomoc prawną w zakresie ochrony przed zadłużeniami zapewniam, że do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny. Pomogę na etapie przedsądowym, negocjując z dłużnikami zawarcie porozumienia odnośnie ugody. Wesprę przy postępowaniu sądowym, doprowadzając do ugody lub uzyskując dla dłużnika dodatkowy czas na uregulowanie zobowiązań. Jeśli egzekucja już została rozpoczęta, podejmę negocjacje bądź skieruję powództwo o uchylenie klauzuli wykonalności – wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Zadziałam również w sytuacji, w której doszło do zaniżenia wyceny nieruchomości będącej przedmiotem postępowania.

Rozumiem, że o problemach finansowych ciężko jest rozmawiać, ale kierując się zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” zachęcam do kontaktu, ponieważ może okazać się, że wiele można zrobić, by spać spokojnie.