Mediacje cywilne

Mediacje w  zakresie wszelkiego rodzaju sporów cywilnoprawnych, w tym m.in.:

  • sporów przy realizacji rzeczowych umów cywilnoprawnych, tj. najem, itp.,
  • sporów przy realizacji innych umów cywilnoprawnych, tj. np. umów o dzieło, zlecenia, itp.
  • sporów z zakresu naruszenia dóbr osobistych, tj. np. wykorzystania wizerunku bez zezwolenia.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.