Prawo rodzinne

Świadczę doradztwo prawne w przedmiocie rozwiązywania spraw życiowych obejmujących prawo rodzinne. Z uwagi na to udzielam pomocy w opracowaniu najefektywniejszego sposobu rozwiązania sporu. Reprezentuję Klientów w sprawach o rozwód i separację, prowadzę sprawy w przedmiocie władzy rodzicielskiej ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz szeroko pojęte sprawy związane z uregulowaniem kontaktów  z dzieckiem. Moje usługi w tym zakresie obejmują również postępowanie egzekucyjne co do kontaktów w okolicznościach nienależytego wykonywania przez strony porozumienia lub orzeczenia sądu. Nadto świadczę usługi w zakresie poradnictwa w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych, zarówno na etapie negocjacji, dochodzenia ich na drodze sądowej jak i ewentualnej konieczności wyegzekwowania należności w okolicznościach nieprawidłowego wykonywania bądź niewykonywania orzeczenia sądu. Usługi te obejmują zarówno sprawy dotyczące ustalenia obowiązku alimentacyjnego, jak też jego zmiany lub uchylenia, a także egzekucji alimentów.

Służę pomocą w efektywnym rozwiązaniu spraw w przedmiocie uregulowania kwestii majątkowych po rozwodzie, doradzając i prowadząc sprawy o podział majątku wspólnego.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.