Prawo turystyczne

Turystyka jest dziedziną podlegającą dynamicznemu rozwojowi. Niestety wiążą się z tym również określone problemy prawne, które pomagam rozwiązać. Udzielam wsparcia zarówno osobom podróżującym jak i podmiotom organizującym wypoczynek.

dla Turysty

W ramach moich usług wspieram m. in. w:

 • dochodzeniu odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot,
 • nieprawidłową organizację imprez turystycznych,
 • dochodzeniu roszczeń w szczególności za niską jakość świadczeń określonych w umowie,
 • brak opieki rezydenta,
 • niską jakość usług hotelowych,
 • niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, w szczególności obiektu zakwaterowania,
 • zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości,
 • zmianę ceny imprezy z powodu wzrostu cen paliw bez przedstawienia dokumentów uzasadniających ten wzrost, pozbawienie konsumentów w takich przypadkach prawa do odstąpienia od umowy,
 • ryczałtowe potrącenia kosztów rezygnacji z usługi przy braku dowodów na okoliczności poniesionych kosztów,
 • odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu nieprawidłowości w świadczeniu usługi.

dla Organizatorów

Świadczę wsparcie w działalności biur podróży i innych organizatorów turystyki, doradzając w ich bieżącej działalności i reprezentując organizatorów turystyki przed sądami w sprawach wszelkich roszczeń związanych z tą działalnością.

Świadczę usługi w zakresie m. in.:

 • sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa turystycznego,
 • sporządzania umów o udział w imprezie turystycznej,
 • sporządzania regulaminów, ogólnych warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, informacji prawnych.
 • świadczę obsługę prawną w zakresie reklamacji klientów biur podróży, skarg, wezwań.

Udzielam wsparcia prawnego w zakresie prowadzenia hoteli, hosteli, pensjonatów oraz restauracji, doradzając w ich bieżącej działalności, w tym m.in.:

 • udzielam porad prawnych, sporządzam opinię prawne dotyczące branży hotelarskiej i gastronomicznej,
 • sporządzam umowy zawierane z biurami turystycznymi, organizatorami imprez, eventów, konferencji, szkoleń,
 • przygotowuje regulaminy, informacje prawne,
 • świadczę obsługę reklamacji klientów hoteli, hosteli oraz pensjonatów, skarg, wezwań, oraz innych umów cywilnoprawnych,
 • negocjuje umowy z najemcami i innymi usługodawcami,
 • prowadzę spory sądowe oraz windykację wierzytelności wynikających z prowadzenia hoteli, restauracji oraz świadczonych usług.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.