Mediacje ubezpieczeniowe i odszkodowawcze

Mediacje w sprawie sporów wynikających z umów ubezpieczenia i innych stosunków cywilnoprawnych, rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą, w zakresie m.in.:

  • sporów ubezpieczeniowych, tj. wypłaty ubezpieczenia i kwoty otrzymanego ubezpieczenia,
  • sporów o roszczenia odszkodowawcze, o zadośćuczynienie, o naruszenie dóbr osobistych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.