Prawo cywilne

Udzielam wsparcia w szeroko pojętej dziedzinie prawa cywilnego, szczególnie w obszarze prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego, w tym w zakresie międzynarodowych spraw spadkowych.

Wspieram Klientów w procesie negocjacji, świadczę zastępstwo prawne zarówno w procesach sądowych jak i pozasądowych oraz negocjacyjnych, uczestniczę w procesach mediacyjnych. Prowadzę procesy z zakresu spraw o zasiedzenie czy zniesienie współwłasności, a także w sporach na gruncie umów dzierżawy czy najmu oraz umów darowizny. Reprezentuję Klientów również w procesach odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Nadto sporządzam i opiniuję projekty umów przedwstępnych oraz finalnych umów sprzedaży, umów świadczenia usług oraz kontraktów dotyczących innych zobowiązań. W ramach tej usługi czuwam również nad należytym wykonaniem umów na rzecz Klienta.

W zakresie prawa spadkowego doradzam i reprezentuję Klientów przy dokonywaniu wszelkich czynności na wypadek śmierci. Prowadzę również sprawy z zakresu nabycia spadku, postępowania działowego, w ramach negocjacji przedprocesowych, jak i postępowań sądowych. Zapewniamy przy tym asystę prawną w czynnościach notarialnych związanych ze sprawami spadkowymi. Zapewniam również obsługę prawną w zakresie prawa spadkowego na gruncie międzynarodowym.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.