Prawo europejskie i międzynarodowe

Oferuję wsparcie prawne w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego publicznego i prywatnego.

prawo międzynarodowe

Udzielam porad dotyczących interpretacji źródeł prawa i międzynarodowego, w tym przede wszystkim umów międzynarodowych.

Udzielam informacji polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Oferuję pomoc prawną obywatelom polskim przebywającym na terytorium innego państwa oraz innym podmiotom w dochodzeniu ich praw, a także osobom podlegającym ochronie dyplomatycznej i konsularnej.

Reprezentuję Klientów w dochodzeniu przysługujących im roszczeń wynikających z aktów prawa międzynarodowego, przede wszystkim w zakresie naruszeń praw człowieka. Udzielam pomocy prawnej obywatelom Polski będącym poszkodowanymi w wyniku wojny oraz walk.

W dziedzinie prawa międzynarodowego prywatnego oferuję pomoc prawną, w tym reprezentację w zakresie uregulowanym m.in. w Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 19 czerwca 1980 roku (Rzym I), m.in. umowy przewozu towarów, umowa przewozu pasażerów, umowy konsumenckie, indywidualne umowy o pracę, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych z 11 lipca 2007 r. (Rzym II), m.in. nieuczciwa konkurencja, odpowiedzialność za produkt, naruszenie praw własności intelektualnej, Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji z  1 czerwca 1970.

prawo europejskie

W zakresie prawa europejskiego oferuję wsparcie w zakresie interpretacji przepisów europejskich oraz przepisów unii europejskiej, udzielam informacji na temat właściwości i obszarów działania instytucji unijnych w kraju i zagranicą, udzielam informacji na temat obywatelstwa unijnego oraz praw przysługujących obywatelom Unii oraz strefy Schengen.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach o naruszenie przepisów prawa unijnego i europejskiego, m.in. w zakresie dyskryminacji, swobody przepływu towaru, osób, usług, kapitału oraz wolnej konkurencji (należą tu m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w UE oraz praca w państwie członkowskim), dokonuję interpretację
przepisów celnych UE, wspieram w przedmiocie wykonywania i uznawania orzeczeń sądów zagranicznych i europejskich tytułów egzekucyjnych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.