Mediacje pracownicze

Mediacje w sprawie sporów na linii pracownik – pracodawca w zakresie m.in.:

  • sporów indywidualnego prawa praca,
  • sporów zbiorowego prawa pracy,
  • sporów wynikających z nie satysfakcjonującego sposobu rozwiązania umowy o pracę,
  • sporów związanych z wypowiedzenia  zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny,
  • sporów wynikających z naruszenia zasad równego traktowania w miejscu pracy, tj. wszelkich form dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.