Sala rozpraw, czyli o tym kto, gdzie i jak

Sala rozpraw, czyli o tym kto, gdzie i jak

Rozprawa sądowa, szczególnie w sytuacji, w której jest to pierwsza sprawa w życiu bywa bardzo stresująca. Emocje związane z samym postępowaniem potęgowane są możliwym zagubieniem na sali sądowej, biorąc pod uwagę, że jest to proces w którym każdy ma swoje, określone miejsce.

Początek

Otwierają się drzwi sali sądowej i… strony ogarnia dezorientacja. W głowie pojawiają się pytania gdzie usiąść? Co zrobić? Okazuje się, że rzeczywistość nie przypomina seriali prawniczych. Sędzia siedzi za stołem i tu pojawia się pytanie, czy w ogóle można usiąść? A jeśli tak, to gdzie?

Wszystkie sprawy, co do zasady, mają publiczny charakter. Oznacza to, że poza stronami, świadkami, sędzią i protokolantem na sali mogą pojawić się zupełnie obce osoby. Pocieszeniem dla zdenerwowanych stron jest to, że publiczność pojawia się sporadycznie.

Stół sędziowski

Przechodząc zatem do stałego elementu przebiegu sprawy sądowej – za stołem sędziowskim, ustawionym zawsze na środku sali zasiada Sąd. Jego skład jest różny w zależności od rodzaju sprawy. Stół sędziowski stanowi wyznacznik tego, gdzie mają usiąść poszczególne strony postępowania. Z boku stołu zasiada protokolant. Jego rolą jest sporządzenie protokołu z rozprawy. Ponadto to protokolant wywoła sprawę i poprosi świadków na salę.

Miejsce powoda

Powód oraz jego pełnomocnik zasiadają po prawej stronie sędziego patrząc od strony sądu. Zatem stając naprzeciwko stołu sędziowskiego i patrząc na twarz sędziego, zajmiemy miejsce po naszej lewej stronie. Pełnomocnik powoda zasiada wraz z powodem, przy czym pierwszy od strony sądu.

Pozwany na sali

Pozwany, analogicznie, siada po lewej stronie sądu. Oznacza to, że stojąc przed stołem sędziowskim na wprost sędziego, zajmiemy miejsce po naszej prawej stronie. W przypadku pełnomocnika pozwanego, również zasiada on z Klientem, pierwszy od stołu sędziowskiego.

Świadkowie i biegli

Świadkowie wezwani na rozprawę, przy pierwszej czynności, siadają na miejscu dla publiczności, które zazwyczaj usytuowane jest na wprost stołu sędziowskiego. Sąd sprawdza obecność świadków i ich tożsamość. Następnie świadkowie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i oczekiwanie na wezwanie. Wzywani są pojedynczo. Po wejściu na salę świadek zajmuje miejsce stojące pośrodku sali sądowej przy barierce. Po skończeniu zeznań świadek zajmuje miejsce dla publiczności. Ewentualnie , po wcześniejszym zapytaniu sądu, może opuścić salę sądową.

W postępowaniu może brać udział biegły, który posiada wiedzę specjalistyczną przydatną w rozstrzygnięciu określonej sprawy. Zajmuje on miejsce świadka.

A co z publicznością?

Wspomniana wcześniej publiczność zajmuje w sądzie miejsca specjalnie do tego przeznaczone. Najczęściej są to ławki z tyłu sali sądowej.

Na zakończenie

Mam nadzieję, że artykuł ten pomoże Państwu w przebrnięciu przez stres związany z uczestnictwem w postępowaniu sądowym.