Ubezpieczenia i odszkodowania

Świadczę kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń i dochodzenia odszkodowań.

Dokonuję weryfikacji umów ubezpieczeniowych, w tym przede wszystkim przestawionych przez ubezpieczyciela klauzul i ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), w razie potrzeby proponuje zmiany dostosowujące warunki ubezpieczenia do specyfiki prowadzonej działalności oraz do umów zawartych z kontrahentami, reprezentuje Klientów w postępowaniach likwidacyjnych w przedmiocie zgłoszenia szkody, uzupełniania żądanych dokumentów i informacji, odwołania od niekorzystnych decyzji ubezpieczyciela, natomiast w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela dokonuję analizy polisy oraz OWU i opracowuje indywidualną strategię procesową.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych przeciwko ubezpieczycielom oraz w procesach regresowych z powództwa ubezpieczycieli.

Zastępuję również Klientów w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, prowadzę postępowania likwidacyjne przed ubezpieczycielami, w tym świadczę doradztwo prawne w zakresie zawarcia korzystnej ugody bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach cywilnych przeciwko zakładom ubezpieczeń, w tym w przedmiocie roszczeń o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów, rentę za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.