Prawo pracy

Udzielam wsparcia zarówno pracownikom jak i pracodawcom w pełnym zakresie, obejmującym m.in. opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, czy też umów odpowiedzialności materialnej proponowanych przez pracodawców, a także wsparcie w przedmiocie ustalania treści stosunku pracy.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych przed sądem pracy w sprawach o dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w sprawach o wynagrodzenie za pracę, w tym za godziny nadliczbowe, ustalenie istnienia stosunku pracy, roszczeń z tytułu mobbingu oraz zapłaty zaległego wynagrodzenia. Udzielam porad dotyczących sytuacji prawnej kobiet w ciąży, pracowników w postępowaniu rentowym i emerytalnym prowadzonym przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczę usługi w przedmiocie opiniowania i tworzenia regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów zakładowych funduszów świadczeń socjalnych oraz pozostałych aktów wewnątrzzakładowych.

Na życzenie Klienta przeprowadzam audyt dokumentacji pracowniczej oraz przygotowuję dostosowane do konkretnych potrzeb procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Sporządzam i konsultuję projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zachowanie poufności.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.