Prawo medyczne i kosmetyczne

Gabinety kosmetyczne i kliniki medycyny estetycznej

Oferuję profesjonalne doradztwo prawne dedykowane Gabinetom kosmetycznym i klinikom medycyny estetycznej.

Dostrzegając wyzwania stojące przed Gabinetami kosmetycznymi oraz klinikami medycyny estetycznej, pomagam w dostosowaniu Państwa biznesu do szczególnych regulacji prawnych. Szczególnie istotna w tym zakresie jest obsługa roszczeń z zakresu błędów wynikających ze świadczonych usług estetycznych, w tym zabiegów medycyny estetycznej.

Prawo medyczne dla pacjenta

Zapewniam kompleksową obsługę prawną w sytuacji wystąpienia podstaw do złożenia roszczenia zarówno do Komisji Wojewódzkiej, ubezpieczyciela, a także w postępowaniu cywilnoprawnym.

Prowadzę sprawy m.in. w zakresie błędów okołoporodowych, z zakresu stomatologii, chirurgii plastycznej, zakażeń szpitalnych, naruszeń praw pacjenta, ochronę dóbr osobistych, dochodząc roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

Prawo medyczne dla podmiotu medycznego (lekarza, pielęgniarki, itd.)

Zapewniam obsługę prawną w postępowaniach karnych, dyscyplinarnych i cywilnych dbając o słuszny interes osoby świadczącej usługi medyczne. Jednocześnie udzielam pomocy prawnej w zakresie oceny umów kontraktowych i z zakresu prawa pracy.

Swoje działania w tym zakresie dedykuję reprezentacji w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej, w sprawach odpowiedzialności zawodowej i w sprawach o naruszenie dobrego imienia osoby świadczącej usługi medyczne. Ponadto zastępuję przed organami samorządów zawodowych i przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Reprezentuję interesy szpitali i innych placówek medycznych na zewnątrz, a nadto świadczę pomoc prawną w zapewnieniu wewnętrznego ładu organizacji leczniczej.

Oferuję pomoc w zakresie rejestracji i bieżącej działalności podmiotów leczniczych, pomagam w przygotowaniu dokumentacji medycznej, także w zakresie obsługi prawnej w zakresie dostosowania uregulowań wewnętrznych do polityki RODO, dbam o ochronę wizerunku podmiotu wykonującego działalność leczniczą w internecie oraz reprezentuję podmioty lecznicze w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych. Świadczę usługi prawne w przedmiocie postępowań sądowych i pozasądowych, m. in. w przedmiocie roszczeń pacjentów, w sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego, w sprawach realizacji umów z NFZ, dotyczących świadczeń z NFZ, a także w sprawach przeciwko ubezpieczycielowi jak i asysta prawna w kontaktach z ubezpieczycielem.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.