Prawo e-sportu

E-sport jest jedną z obecnie najszybciej rozwijającej się dziedziną rywalizacji sportowej. Jednocześnie polskie prawo zaczyna dostrzegać problematykę związaną z koniecznością uregulowania tej dziedziny. Wychodząc naprzeciw potrzebom graczy i organizatorów rozgrywek e-sportowych, oferuję usługi w zakresie m. in.:

  • zakładania związków stowarzyszeń i polskich związków sportowych,
  • sporządzania oraz opiniowania regulacji wewnątrzzwiązkowych- m.in. statutów, regulaminów, uchwał, sporządzania i opiniowania umów zawieranych przez związek – m.in. umów z zawodnikami, umów z trenerami, umów z pracownikami, umów sponsorskich,
  • doradzam w aktualizacji statutów zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
  • przygotowuję oraz prowadzę Walne Zgromadzenia Członków/Delegatów oraz posiedzeń Zarządu,
  • reprezentuję związki w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz sądami polubownymi,
  • przeprowadzam audyty prawne polskich związków sportowych i wiele innych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.