Ochrona przed zadłużeniami

Udzielam pomocy osobom zadłużonym. W ramach świadczonych usług prowadzę negocjacje z wierzycielami pomagając rozłożyć dług na możliwe do spłaty raty. Świadczę zastępstwo dłużnika w postępowaniu sądowym. Doradzam w przedmiocie czynności umożliwiających wstrzymanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych, restrukturyzacji kredytów, zawierania korzystnych dla dłużnika ugód i porozumień. W imieniu Klienta składam sprzeciwy od nakazu zapłaty, świadczę pomoc w przedmiocie ochrony prawnej nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym, pomagam w usunięciu wpisu z rejestrów (KRD, BIK, itd.). Nadto oferuję możliwość dochodzenia odszkodowania w imieniu dłużnika z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania wierzycieli. W zależności od sytuacji Klienta, pomogę również w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.