Kancelaria

„Nie ma takiej rzeczy, której nie można by osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem.
Złe obyczaje przemienia w dobre, niszczy złe zasady, a odradza dobre. Jest w stanie uczynić z człowieka anioła”.

Mark Twain

Praca jest moją pasją, w związku z czym każdą sprawę z najwyższą starannością i rzetelnością. Wychodzę z założenia, że każda, nawet pozornie prosta sprawa wymaga indywidualnego podejściem pełnego zaangażowania oraz otwartości na Klienta.

Doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej pracy w różnych podmiotach prawnych, w tym również doświadczenie zagraniczne uzyskane w Hiszpanii pozwala mi na szerokie i kompleksowe rozwiązanie każdego zagadnienia prawnego, w tym obsługę podmiotów hiszpańskojęzycznych w wielu dziedzinach prawa.

W 2020 r. zostałam wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jednocześnie, pokładając wiarę w moc polubownego rozwiązania sporów, ukończyłam w Sevilli kurs z zakresu technik negocjacji, natomiast w maju 2021 r. ukończyłam szkolenie mediacyjne i zostałam wpisana na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Koninie oraz w Poznaniu. Zarządzeniem nr 73/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 grudnia 2021 r. zostałam powołana do pełnienia funkcji mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast uchwałą Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu nr 2/I/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. zostałam wpisana na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu. Dzięki temu mogę nie tylko świadczyć szerokie usługi prawne, ale również prowadzę kompleksowe postępowania mediacyjne, także w zakresie sporów związanych z kredytami tzw. frankowymi.

Aktualny dynamizm życia, przemiany społeczne, a także okres pandemii pokazał, że na rynku istnieje zapotrzebowanie na świadczenie usług w formie zdalnej, czemu wychodzę naprzeciw, co sprawia, że usługi prawne i mediacyjne świadczę w formie on-line.

Zapewniam indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, dlatego też sugerowane przeze mnie rozwiązania uwzględniają specyfikę każdego z problemów i zawsze są dopasowane do potrzeb i oczekiwań moich Klientów.

Anna Sobieraj

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.