E-mediacje

Kancelaria skutecznie prowadzi mediacje on-line dzięki wykorzystaniu interaktywnych narzędzi internetowych. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego na odległość.

Rozwiązanie to jest szczególne wygodne w sytuacjach, w których osobiste stawiennictwo stron nie jest możliwe z różnych względów, m. in. z uwagi na niemożliwość osobistej styczności stron. Natomiast w przypadku podmiotów gospodarczych mediacja on-line zapewnia oszczędność czasu, sprawność i szybkość postępowania.

W celu rozpoczęcia e-mediacji prosimy o wypełnienie formularza.

  Wnioskodawca mediacji

  Druga strona postępowania

  Przedmiot postępowania mediacyjnego

  Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego *

  przez mediatora Kancelarii DIKE

  Pliki do załączenia

  Zgoda na przeprowadzenie mediacji *

  Zgoda na prowadzenie mediacji zgodnie z Regulaminem Kancelarii *

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

  Pouczenie

  Rozpoczęcie postępowania mediacyjnego nastąpi po złożeniu przez drugą stronę pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez mediatora DIKE Kancelaria Radcy Prawnego i Mediatora Anna Sobieraj. Postępowanie mediacyjne nie będzie wszczęte w określonym czasie o ile druga strona nie wyrazi zgody na udział w mediacji, bądź nie zostanie wniesiona opłata mediacyjna w terminie 7 dni od wezwania.
  Koszty postępowania mediacyjnego w e-mediacji:
  1. opłata wstępna 300 zł + VAT,
  2. opłata mediacyjna ustalana indywidualnie.

  Opłata wstępna nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy wszczęcia mediacji przez drugą stronę. W przypadku rezygnacji z mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony przed pierwszą sesją, opłata mediacyjna ulega zwrotowi.

  W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.