Dom jednorodzinny bez pozwolenia

Dom jednorodzinny bez pozwolenia

Od 3 stycznia 2022 r., na mocy nowelizacji ustawy prawo budowlane można wybudować dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę.

Warunki wybudowania domu jednorodzinnego bez pozwolenia

By można wybudować dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę, należy spełnić następujące warunki:

– musi to być dom wolnostojący,

– nie może posiadać więcej niż dwie kondygnacje,

– musi to być, jak już wspomniano, budynek mieszkalny jednorodzinny,

– powierzchnia zabudowy nie może przekraczać więcej niż 70 m2,

– obszar oddziaływania powierzchni zabudowy musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,,

– budowa prowadzona jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Co zamiast pozwolenia na budowę

Od 3 stycznia 2022 r., jeśli zostaną spełnione powyższe warunki, zamiast pozwolenia na budowę, wystarczy zastosować procedurę uproszczoną, polegającą na:

– złożeniu ułatwionego zgłoszenia budowy,

– wyłączeniu obowiązku ustanowienia kierownika budowy,

– wyłączenie obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Uprawnienia inwestora

Wprowadzenie nowych regulacji nie wyklucza możliwości ustanowienia przez inwestora kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy. Ułatwienia stanowią alternatywę, z której inwestor może, ale nie musi skorzystać.

Uproszczona procedura zgłoszenia budowy

Nowa procedura zgłoszenia budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego do 70 m2 polega przede wszystkim na:

– wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno – budowlanej sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,

– dopuszczeniu możliwości przystąpienia do budowy niezwłocznie pod doręczeniu właściwemu organowi architektoniczno – budowlanej zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

Dokumenty do zgłoszenia budowy

Składając zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego do 70 m2 koniecznym jest dołączenie oświadczenia o tym, że:

– planowana budowa prowadzona jest celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

– odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy przejmuje na siebie inwestor,

– dokumentacja, która jest dołączana do zgłoszenia jest kompletna.

Dodatkowe obostrzenia

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni do 70 m2 musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koniecznym będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wydawanej w terminie 21 dni.

Dodatkowe informacje

Na koniec stycznia zostanie ogłoszony wynik konkursu na najlepsze projekty domów do 70 m2. W konkursie mają zostać wyłonione najlepsze projekty koncepcyjne w wysokich walorach architektoniczno – funkcjonalnych, a także ekologicznych, oszczędnych jak i estetycznych. Na podstawie wygranych prac przygotowane zostaną projekty budowlane, które będą przeznaczone do wielokrotnego zastosowania, które następnie będą udostępnione na specjalnym, rządowym serwisie internetowym.