Radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. Czyli opowieść o tym, kto ma jakie uprawnienia i w jakich sprawach pomoże.

Radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. Czyli opowieść o tym, kto ma jakie uprawnienia i w jakich sprawach pomoże.

Kim jest radca prawny i kiedy może pomóc?

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług radców prawnych. Nie wszyscy wiedzą jednakże, jakie uprawnienia przysługują osobom wykonującym ten zawód. Często jest on mylony z adwokatem bądź przyjmuje się, że ma on uprawnienia dużo niższe niż adwokat.

Radca prawny

Jest to osoba legitymująca się wyższym wykształceniem prawniczym i zdanym egzaminem zawodowym. By móc świadczyć swoje usługi, radca prawny musi również uzyskać wpis na listę radców prawnych właściwej Okręgowej Rady Radców Prawnych.

Powyższe jest o tyle istotne, że klienci nie muszą obawiać się o poziom wiedzy osoby, która ma prowadzić ich sprawy, bowiem jest ona wielokrotnie, dokładnie weryfikowana.

Uprawnienia radcy prawnego

Do podstawowych obowiązków radcy prawnego należy udzielanie porad prawnych różnym podmiotom, od osób indywidualnych po osoby prawne. Mogą oni reprezentować swoich klientów przed sądami i urzędami.

Radca prawny może prowadzić sprawy z zakresu każdej dziedziny prawa, w tym prawa cywilnego i rodzinnego, prawa administracyjnego i gospodarczego, a także karnego.

Radcowie prawni są również doradcami swoich klientów, którzy stoją przed wyborem najoptymalniejszej metody postępowania.

Zadania radcy prawnego

Radca prawny pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych poprzez doradztwo prawne, sporządzanie projektów dokumentów, umów. Reprezentuje ich przed organami administracyjnymi, sądami i organami ścigania.

Radca prawny może reprezentować przedsiębiorców, urzędy administracji publicznej, osoby fizyczne jak i instytucje publiczne.

Świadcząc obsługę prawną firm, radcowie prawni zajmują się nie tylko bieżącą obsługą prawną, ale również negocjują i sporządzają projekty umów, obsługują zgromadzenia wspólników, przygotowują opinie prawne, pisma procesowe, regulaminy.

Obsługując urzędy administracji publicznej, radcowie prawni przede wszystkim dbają o legalność i prawidłowość działań tych jednostek. Do ich zadań należy sporządzanie m. in. uchwał organów samorządu, projekty umów, reprezentacja przed sądami.

Dla osób fizycznych z kolei jest najważniejsza możliwość uzyskania od radcy prawnego pomocy w rozwiązaniu istotnych problemów życiowych, związanych z kwestiami rozwodowymi, problemami finansowymi, ubezpieczeniami społecznymi, wykroczeniami, itd. Każdy problem prawny osoby fizycznej może zostać rozwiązany przez radcę prawnego.

Radca prawny a prawnik

Prawnikiem nazywa się każdą osobę, która ukończyła studia prawnicze. Zatem każdy radca prawny czy adwokat jest prawnikiem. Dodatkowo radca prawny i adwokat, po ukończeniu studiów musieli odbyć wieloletnią aplikację bądź zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe i zdać egzamin zawodowy. Tym samym radca prawny jest osobą posiadającą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Podkreślić należy, że osoba, która ukończyła studia prawnicze, ale nie spełniła dalszych kryteriów, w tym nie zdała egzaminu zawodowego, nie może posługiwać się tytułem radca prawny.

Radca prawny a adwokat

Podstawową różnicą między radcą prawnym a adwokatem jest to, że radcowie prawni mogą świadczyć swoje usługi w oparciu o stosunek pracy. Adwokaci natomiast mogą wykonywać zawód jedynie w formie indywidualnej działalności gospodarczej bądź jako wspólnicy spółki osobowej.

Nie tak dawno czynnikiem różnicującym oba zawody było to, że adwokaci mogli bronić klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, a radcowie nie. Kwestia ta uległa zmianie, w związku z czym aktualnie radcowie mogą również występować w sprawach karnych i karnoskarbowych pod warunkiem, że nie pozostają w stosunku pracy.