Przedsiębiorstwa rodzinne

Udzielam wsparcia w przedmiocie analizy wewnętrznej struktury i dopasowania formy prawnej prowadzonej działalności. Przedstawiam propozycje zabezpieczenia osób wchodzących w skład firmy rodzinnej, w tym przygotowania firmy do sukcesji, czy stworzenia odpowiednich relacji prawnych wewnątrz firmy. Pomagam w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw rodzinnych. Wspieram w tworzeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki, biorę udział w mediacjach a także reprezentuję podmiot przed sądami, w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności na rzecz Klienta.

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.